Seguit de rutes per a realizar en BTT al monicipi de Sils

Ruta Vallcanera-Serramagra

Ruta Estany de Sils