Reportatge de la Via Verda d’Olot a Sant Feliu de Guíxols amb Bicicarril.com, Va de bici i Camina la vida.

Reportatge emès al programa Aventura’t de la Xarxa Audiovisual local (XAL)