La intenció de Bicicarril.com a xarxes socials és donar moltes més vies de comunicació als clients per contactar amb nosaltres.